M.Chung
  Greetings from Yonsei-Geneva
  
첨부화일1 :
001.jpg (472133 Bytes)

연세대학교는 스위스 제네바 대학과 교류 활성화를 위한 협정을 맺고 각각 제네바와 송도에 서로간의 사무실 개소식을 갖었다. 사진 왼쪽은 2013년 10월 제네바에서 있었던 연세-제네바 사무실 개소식 행사 장면, 사진 오른쪽은 2014년 3월 송도에서 있었던 제네바-연세 사무실 개소식 장면이다.
[인쇄하기] 2014-04-01 15:19:56


     
  


관리자로그인~~ 전체 181개 - 현재 1/13 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
181
  test
test 첨부화일 : K-013.jpg (270619 Bytes) 2018-08-28 17
180 M.Chung 2018-08-28 23
179 M.Chung 첨부화일 : CYMERA_20180518_162100.jpg (2221897 Bytes) 2018-05-18 33
178 M.Chung 첨부화일 : CYMERA_20180508_025308 (1).jpg (718836 Bytes) 2018-05-09 69
177 M.Chung 첨부화일 : 14368919_964414844553_6244703945211385316_n.jpg (61424 Bytes) 2018-04-24 78
176 M.Chung 첨부화일 : C.jpg (1242267 Bytes) 2018-04-19 49
175 M.Chung 첨부화일 : 43720523053256006_2017929258.jpg (292797 Bytes) 2018-03-30 101
174 M.Chung 첨부화일 : 42857363336057817_-1244997053.jpg (313390 Bytes) 2018-03-30 82
173 M.Chung 첨부화일 : 20151207_100212.jpg (1564484 Bytes) 2018-03-30 80
172 M.Chung 첨부화일 : 0mas.jpg (2137215 Bytes) 2015-05-17 611
171 M.Chung 첨부화일 : 09053179.jpg (157874 Bytes) 2015-05-15 605
170 M.Chung 첨부화일 : 사진1.jpg (451857 Bytes) 2014-05-26 831
169 M.Chung 첨부화일 : y.jpg (526301 Bytes) 2014-05-26 788
168 M.Chung 첨부화일 : mainz.jpg (370026 Bytes) 2014-05-26 712
167 Chung 첨부화일 : 0mainz1.JPG (377503 Bytes) 2014-05-11 747
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]